Hart voor dementie

Hart voor dementie 9 oktober 2018

Het VeenLanden College draagt haar steentje bij aan het project ‘Dementievriendelijke gemeente’. Doel is om mensen met dementie zo lang mogelijk te laten meedoen in de samenleving. Mantelzorgers zijn daarbij van wezenlijk belang.

Conrector Cora Blom ondertekende hiervoor een intentieverklaring bij de gemeente. “Leerlingen gaan als maatschappelijke stage bijvoorbeeld mantelzorgers helpen hoe zij op internet zaken kunnen vinden die van belang kunnen zijn voor mensen met dementie. De bedoeling is dat mantelzorgers hiermee redzamer worden en mensen met dementie beter kunnen helpen”, legt Cora uit. Bijzonder is ook de samenwerking tussen gemeente, onze school en de organisatie ‘De Professionele Mens’ om een lespakket te ontwikkelen voor de onderbouw van het vo. Doel is dat jongeren meer over dementie leren. De gemeente De Ronde Venen wil over vijf jaar tijd als meest dementievriendelijke gemeente van Nederland bekend staan. Een mooi doel waar de school graag aan meewerkt!