Van de voorzitter

Van de voorzitter 11 december 2018

“Binnenkort begint voor de meesten van ons na een drukke tijd, een periode van rust en bezinning: in de kerk, in familie- of vriendenkring aan de kerstdis, of ergens lekker rustig buitenshuis.

Voor mijzelf ligt er een mooie kerst in het vooruitzicht: ik ga met mijn dochter Jane naar haar oma Jane in het oosten van Pennsylvania. We komen de maandag voor kerst aan. Die avond gaan we naar de kerstavonddienst in het kerkje waarin ik ben getrouwd. Nu al weet ik dat we moeite moeten doen om niet in slaap te vallen vanwege het tijdsverschil van zes uur. Maar ik kijk uit naar het samen eten, het weerzien. Het is altijd een mooi begin van de kerst.

Ambities
Van harte hoop ik dat — hoe je de kerstperiode ook invult — het eenieder gegund is om een tijd van kwaliteit te hebben. Kwaliteit is ook de kern van ons werk. Met elkaar zorgen we ervoor dat onze leerlingen de kennis, vaardigheden en het gedragsrepertoire leren dat aansluit bij hun talenten en hen zo goed mogelijk voorbereidt op de toekomst.

Die ambitie van kwaliteit is ook de kern van de conceptbegroting van de Cedergroep voor 2019. Natuurlijk zorgen we dat de basis op orde is. Tegelijkertijd maken we een begin met het realiseren van de volgende ambities:

  1. We willen het onderwijs nog beter laten aansluiten op de leerbehoeften van de leerlingen. Door meer aandacht voor algemene ontwikkeling willen we onze leerlingen nog beter voorbereiden op hun toekomst.

  2. Eigentijds onderwijs vraagt om voortdurende professionalisering van medewerkers. Dit draagt bij aan een goed loopbaanperspectief en versterkt de Cedergroep als aantrekkelijke werkgever in een tijd van toenemende krapte op de arbeidsmarkt.

  3. De Cederscholen gaan een nieuwe invulling geven aan onze identiteit; onder andere met gemeenschappelijke waarden die we uitdragen in ons onderwijs.

Conceptbegroting
Deze ambities sluiten aan bij de nieuwe beleidsplannen van de scholen, die zijn opgenomen in de conceptbegroting. De thema’s worden de komende maanden uitgewerkt in de strategische beleidsagenda. De conceptbegroting ligt momenteel ter advisering bij de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR), en ter goedkeuring bij de Raad van Toezicht (RvT). Met elkaar werken aan kwaliteit is niet alleen belangrijk voor de verantwoording van ons onderwijs, maar vooral voor hoe we stap voor stap ons onderwijs verder verbeteren.

Managementafspraken
Daarvoor zetten we een aantal hulpmiddelen in. Zo heb ik aan het begin van het huidige schooljaar met alle rectoren managementafspraken gemaakt. De meeste afspraken gaan over de kwaliteit van het onderwijs of staan ermee in verband. Bij de tussenrapportages houden we de voortgang bij en spreken we aanvullende acties af.

Kwaliteitsbewaking
Het tweede hulpmiddel is dat we per school een ‘Jaaragenda kwaliteit’ maken. Deze agenda is een handreiking voor bijvoorbeeld het aanleveren van data over opbrengsten van het onderwijs, de analyse ervan en de vervolgacties, en het uitzetten van enquêtes onder leerlingen, ouders en medewerkers. Daarnaast gaan we in de komende jaren verder met de collegiale visitaties van elke school. En in de komende weken richten we ons specifiek op hoe we onze lestijd invullen: wat verstaan we onder contacttijd? Hoe is de leerlingbegeleiding? En wat zijn taak- en ontwikkeluren?

Verantwoordelijkheid nemen
De focus op kwaliteit is niet bedoeld voor een afvink- of afrekencultuur. Integendeel. Voor mij is kwaliteitscultuur dat we met elkaar verantwoordelijkheid nemen voor kwaliteit, dat we door informatie te delen en elkaar aan te spreken van elkaar kunnen leren. Dat we gemotiveerd en nieuwsgierig zijn naar hoe het nog beter kan. En niet in de laatste plaats is kwaliteitscultuur voor mij dat we plezier hebben in ons werk.

Ik wens iedereen fijne kerstdagen en straks een goede en vooral een gezonde start van het nieuwe jaar!”