Twee nieuwe gezichten

Twee nieuwe gezichten

Mariëtte Meulman, lid Raad van Toezicht

11 december 2018

Sinds kort is de Raad van Toezicht van de Cedergroep weer op volle sterkte met de komst van nieuwe voorzitter Ingrid Verheggen en lid Mariëtte Meulman, met het aandachtsgebied vastgoed en bedrijfsvoering en tevens lid van de Auditcommissie. Tijd voor een nadere kennismaking.

Mariëtte Meulman, lid Raad van Toezicht:
“Na mijn middelbare school heb ik pedagogische wetenschappen gestudeerd, en daarna nog economie en vastgoedkunde. Nu houd ik me bezig met alles wat zich op het snijvlak bevindt van die drie interessegebieden. Toen ik op de vacature werd gewezen voor lid van de Raad van Toezicht (RvT) van de Cedergroep met de portefeuille ‘huisvesting’, wist ik gelijk: dit is iets voor mij. Naast huisvesting ligt onderwijs me na aan het hart: het is maar net waar je wiegje staat wat je kansen zijn. Dit is mijn manier om een steentje bij te dragen aan de maatschappij.

Goed en veilig gebouw
Bij goed onderwijs hoort ook een goed en veilig gebouw. Elke school wil het beste uit leerlingen halen, en een goed gebouw geeft leerlingen en personeel letterlijk ruimte. Ik vind het boeiend dat ik tot de RvT toetreed op het moment dat de Cedergroep ‘onderwijsvernieuwing’ hoog op de agenda heeft staan. De aandacht voor de schoolgebouwen is even wat minder geweest, maar ook daar komt verandering in. Bij het Hermann Wesselink College (HWC) gaat binnenkort de eerste paal van het nieuwe gebouw de grond in, en ook de andere scholen hebben ambitieuze plannen hun gebouw aan te passen naar gezonde en duurzame scholen. Het lijkt me een mooie taak als lid van de RvT om daarover gevraagd en ongevraagd advies te geven. Onze rol is natuurlijk dienend, maar laat ik voorop stellen dat ik er alle vertrouwen in heb dat het huidige bestuur met nieuwe plannen komt om zo het personeel en de leerlingen optimaal in hun kracht te zetten. Daarover denk ik graag mee.”

Ingrid Verheggen, voorzitter Raad van Toezicht:
“Ik heb een lange onderwijscarrière achter de rug, eerst als docent Nederlands, later als conrector en rector. Ik ben naast die laatste functies altijd les blijven geven. Dat heeft alles te maken met mijn onderwijshart: ik wil altijd het ‘hele kind’ zien, het kind als volwaardig mens. Hoe wil ik dat een kind zich ontwikkelt om zo een goed mens te worden?

Ontwikkelen vaardigheden
Op dezelfde manier heb ik ook altijd leiding gegeven, in het begin van mijn carrière als (con)rector, later als directeur van pedagogisch centrum APS dat trainingen voor het onderwijs verzorgt. Centrale vraag in mijn werk is altijd: ‘Hoe kunnen mensen zich zo goed mogelijk ontwikkelen en wat hebben ze dan van mij als leidinggevende nodig?’ Let wel: ik vind wel dat een docent bepaalde basiskwaliteiten moet bezitten, daar stel ik ook eisen aan. Maar ik bewaar de mooiste herinneringen aan trajecten waarbij een docent, met een zetje in de rug, zich ontwikkelde tot een betere leraar.

Kwaliteitsslag
De laatste jaren ben ik bestuurder geweest van de Almeerse scholengroep met zo’n vijftig basisscholen die voor een enorme opgave stond; veel scholen stonden als zwak te boek. Toen ik na zeven jaar vertrok, was er nog maar één zwakke school. Ik vind het fantastisch om met elkaar zo’n grote kwaliteitsslag te kunnen maken. Bovendien heb ik stiekem ook een beetje mijn hart verloren aan het basisonderwijs: daar wordt immers de basis gelegd; die moet goed zijn.

Op orde
En nu? Ik ben na mijn pensionering niet achter de geraniums gaan zitten; ik heb het boek ‘Leiding geven aan een lerende school’ geschreven, ik coach leidinggevenden en zit in een aantal besturen. En sinds dit jaar dus voorzitter van de Raad van Toezicht van de Cedergroep. Het mooie is dat de basis van de Cederscholen goed is: financieel staan alle scholen er bijvoorbeeld goed voor. Maar er staat ook een aantal veranderingen op stapel: hoe kunnen de afzonderlijke Cederscholen zich nog sterker profileren? Waarin investeren we de komende jaren? Hoe kunnen we logistieke processen beter laten verlopen, en minstens zo belangrijk, hoe maken we meer gebruik van elkaars kennis en expertise?

Nieuwe rol
De eerste kennismaking met het College van Bestuur (CvB) en de RvT heeft inmiddels plaatsgevonden, ik ervaar het als een heel plezierige groep mensen. Ik kijk er naar uit om vanuit mijn nieuwe rol op strategisch niveau mee te denken, zonder op de stoel van de bestuurder te gaan zitten. En als ik dat wel doe — het bloed kruipt immers waar het niet gaan kan — moet Duco Adema me er maar vanaf duwen! Maar goed, ik breng ook een hoop kennis en ervaring mee, en die zet ik heel graag in voor de Cedergroep.”