Teamleiders leren van elkaar

Teamleiders leren van elkaar 11 december 2018

Kennis delen en ervaringen uitwisselen: bij de Cedergroep is het een vanzelfsprekend onderdeel van de professionalisering van docenten en medewerkers. Ook 24 teamleiders volgen dit jaar een gezamenlijk traject onder leiding van de NSO-CNA Leiderschapsacademie. Centraal staat hoe om te gaan met een belangrijke verandering waarvoor de teamleider of de school staat. Teamleider Lynn Buikema van het HLW: “Het mooie is dat we door deze training allemaal hetzelfde vocabulaire gebruiken.”

Het afgelopen half jaar hebben de teamleiders en ook de conrectoren al kennis gemaakt met verschillende modellen en theorieën, hebben zij twee inspiratiesessies en zelfs een 24-uurs sessie gevolgd. “We krijgen theorie over persoonlijk leiderschap en hoe verandertrajecten in organisaties werken”, legt Lynn uit. “De modellen zijn natuurlijk vooral een kapstok, maar ik heb er echt iets aan in mijn praktijk. Het is prettig om te ervaren dat je er niet alleen voor staat en dat we hierdoor meer dezelfde taal spreken.”

Rol van teamleider
Het afgelopen jaar is op de Cederscholen eenzelfde organisatiestructuur geïmplementeerd; de scholen werken nu in teams die bestaan uit mentoren uit eenzelfde afdeling. Elk team wordt aangestuurd door een teamleider. De ene school is al meer gewend aan deze structuur en heeft dus een andere ‘verandervraag’ dan een school die nog in de beginfase zit. Lynn: “Maar we zijn ons allemaal bewust dat de weg die we nu zijn ingeslagen past bij de huidige functie van een teamleider. Sommige collega’s hebben nog wel andere verwachtingen die hoorden bij de ‘oude’ functie van afdelingsleider, waarin je meer aanspreekpunt was voor leerlingenzaken. Als je als teamleider een meer leidende rol hebt binnen je afdeling en je collega’s aanstuurt, moet je met elkaar zorgen dat de zorg voor de leerlingen goed geregeld is. Dat is dan onderdeel van je verandertraject.”

Positieve effecten
Dit teamleiderstraject geeft ruimte om hierover ervaringen uit te wisselen: ‘hoe pak jij dit aan?’ Maar het heeft ook andere positieve effecten, aldus Lynn. “Doordat we elkaar nu kennen, pak je sneller de telefoon en hebben we het ook over bijvoorbeeld het opnemen van elkaars leerlingen. Het is in elk geval heel prettig om te weten dat we hiermee samen aan de slag zijn!”