De vierde editie van ‘De Ceder’

16 oktober 2019

Centrale vraag in ‘De Ceder’ is hoe we onze leerlingen zo goed mogelijk voorbereiden op de toekomst. In deze editie staat het thema digitalisering centraal. Hoe gebruiken we al die nieuwe technische mogelijkheden in ons onderwijs, wat is daarvoor nodig en hoe verhoudt digitaal leren zich tot het leren uit het oude vertrouwde boek? Met dit magazine inspireren we je daarover het gesprek met elkaar aan te gaan.

Open het magazine!