Van de voorzitter: weer geïnspireerd aan de slag

22 september 2015

Na een periode van bezinning tijdens de zomervakantie blik ik graag nog even terug op het einde van het afgelopen schooljaar. Wij hebben het afgelopen schooljaar met tevredenheid afgerond. Dit staat onder meer beschreven in het jaarverslag, dat nog vlak voor de zomervakantie gepubliceerd is op de website van de Cedergroep. Ik was net als de scholen erg blij met de examenresultaten en het aantal brugklasleerlingen op onze scholen. Op de Amsterdamse CSB was er zelfs een 100% slagingsscore op het vwo. Er is ook een zekere weemoed, omdat wij afscheid namen van twee rectoren, die beiden lang werkzaam waren op hun school. Als bestuurder van de Cedergroep sta ik nu ook graag stil bij de start van een bijzonder jaar.

Wij zijn de rectoren die afscheid namen zeer dankbaar voor de geweldige inspanning die ze hebben geleverd. Voor de zomer hebben we natuurlijk op gepaste wijze afscheid genomen. Overigens is er op drie van de vijf scholen een wisseling geweest van rectoren. In deze nieuwsbrief stellen de nieuwe rectoren van het HWC en het HLW, de heer Bert Kozijn en de heer Hans van Dokkum zich aan u voor. Naast rectoren Ruud van Tergouw van het VeenLanden College en Henk Ligthart van de Amsterdamse CSB, zal Freek Polter als interim rector van het Hervormd Lyceum Zuid in Amsterdam het College van Rectoren gaan vormen.

Strategische thema’s
De samenstelling van het College van Rectoren is daarmee ingrijpend veranderd. Om de samenwerking met het nieuwe team op te bouwen en plannen te maken voor het komend schooljaar zijn wij gestart met een uitgebreide kennismaking. Naast elkaar beter leren kennen zijn de belangrijkste strategische thema’s voor het komende jaar verkend. Enkele thema’s? Hoe zorgen we dat elke docent, structureel, goed omgaat met verschillen in de klas? Hoe kan Ceder de ICT- infrastructuur nog verder versterken én deze optimaal benutten voor adaptief onderwijs? En hoe kan Ceder aantrekkelijker worden als professionele organisatie? Voor het laatste geldt dat we de scholing voor de verschillende scholen gezamenlijk gaan aanbieden onder de Cederacademie.

Onder leiding van een van de rectoren of de bestuurder wordt elk thema uitgewerkt tot een concreet uitvoeringsplan wat komende schooljaar tot het gewenste resultaat moet leiden. Natuurlijk betrekken we de medewerkers actief om onze plannen te realiseren.

Een mooie inspirerende start met een veelbelovend perspectief om ‘samen sterker’ te staan. Ik ga er dan ook weer met veel energie tegenaan.