Laptopklas en vak global perspectives nu op HWC

Laptopklas en vak global perspectives nu op HWC 22 september 2015

Dit schooljaar is het HWC gestart met een laptopklas. Het is een pilot, waarin de school onderzoekt wat dit kan betekenen voor het hele onderwijs. Docenten uit het vwo-onderbouw-team zijn enthousiast begonnen aan dit project en worden door een externe deskundige bijgestaan. Het doel van de pilot is het gebruik van de laptop geleidelijk opbouwen en ervaren welke mogelijkheden en (leer)effecten dit heeft. Twee docentonderzoekers monitoren het project en zullen de onderwijsresultaten vergelijken met de parallelklassen waar geen laptops worden gebruikt.

De leerlingen van 1G hebben allemaal een laptop in bruikleen. De eerste werd officieel uitgereikt door de nieuwe rector Bert Kozijn, in bijzijn van conrectoren, systeembeheerders en mentoren. We hoeven u vast niet te vertellen hoe blij de leerlingen waren met hun laptop.

Global perspectives & critical thinking
Naast deze pilot is de school dit jaar gestart met een nieuw vak in de vwo-bovenbouw: Global Perspectives. Dit Engelstalige vak, ontwikkeld door de universiteit van Cambridge, leert de deelnemers kritisch kijken naar de grote thema’s die vandaag de dag in de wereld spelen. Door middel van kritisch redeneren, discussiëren en reflecteren krijgen de leerlingen beter grip op grote thema’s als internationaal recht, de impact van het internet of medische ethiek. In de eerste les zijn de leerlingen uit 4 vwo gezamenlijk bezig vast te stellen wat er eigenlijk komt kijken als je kritisch denkt.