Van de voorzitter: Cederperspectief op opleidingsscholen

28 oktober 2015

Als we in de toekomst onze onderwijsactiviteiten actueel en goed willen houden, is er natuurlijk talentvol personeel nodig. Als opleidingsschool hebben docenten de tijd om hun expertise goed over te dragen op toekomstige collega’s, ze krijgen hiervoor zelf ook de juiste scholing en leren op hun beurt weer van de stagiairs. Naast deze verrijking voor een schoolteam is het als Cedergroep nodig om nieuwe docenten aan te trekken. In lijn met landelijke cijfers hebben we een scheve leeftijdsopbouw in onze scholen. Veel docenten zullen de komende jaren uitstromen vanwege pensionering.

Uit de ervaringen van het Hermann Wesselink College en het VeenLanden College is bovendien gebleken dat de opleidingsschool bijdraagt aan het aantrekken van nieuw, talentvol en bevoegd personeel. De Cederscholen als opleidingsscholen is dan ook onderdeel van ons strategisch plan.

Strategisch plan
Het versterken van de professionalisering van onze medewerkers is een belangrijke motor voor innovatie van ons onderwijs. De opleidingsschool biedt hiervoor kansen. Er is tijd en ruimte om kennis uit te wisselen en jonge talentvolle docenten aan de scholen te binden. Er zijn nog veel meer onderwijsinhoudelijke voordelen, waardoor de opleidingsschool ‘als strategie’ goed past binnen het kwaliteitsbeleid van de Cedergroep. De conrectoren die we hierover spraken en die u op de website en in de nieuwsbrief terugziet, leggen dit heel goed uit. Ik ga dit niet nog eens dunnetjes over doen.

Kwaliteitsvraagstuk
Ik wil wel nog het belang voor het personeelsbeleid extra benadrukken. Naast het kwantitatieve vraagstuk van de uitstroom van docenten -waardoor we dus nieuwe talenten moeten aantrekken- kennen veel scholen in het voortgezet onderwijs kwalitatieve personeelsvraagstukken. Zo zijn er vakken waarbij er te weinig goed opgeleid personeel is. Landelijk is er ook sprake van een dalend aantal eerstegraads docenten. Deze negatieve trends raken ook onze scholen. Het is daarom van groot belang om als Cedergroep te investeren in het opleiden en aantrekken van een specifieke groep nieuwe docenten. De opleidingsschool is dus niet alleen een kans om een eigen invulling te geven aan de opleiding van docenten én het eigen team te professionaliseren, maar het is ook een kans om kwalitatief goede docenten aan onze scholen te binden. De praktijk wijst ook uit dat dit werkt; stagiairs blijven of komen terug. Ik ben dan ook heel blij dat we met het VLC en het HWC al twee geaccrediteerde opleidingsscholen hebben. De andere Cederscholen gaan er dan ook voor om (aspirant)opleidingsschool te worden. Natuurlijk jaag ik aan en volg ik de ontwikkelingen als bestuurder nauwgezet.