VeenLanden College: een gecertificeerde opleidingsschool

VeenLanden College: een gecertificeerde opleidingsschool 28 oktober 2015

Het VeenLanden College (VLC) is een gecertificeerde opleidingsschool. Het VLC was jaren geleden zelfs één van de aanstichters die binnen de regio Amstelland enkele gecertificeerde opleidingsscholen wilde realiseren. Rosa, het samenwerkingsverband voor de regionale opleidingsschool Amstelland werd geboren. Het doel? De aangesloten scholen zo laten samenwerken dat ze op uniforme wijze op kwalitatief hoog niveau studenten opleiden. Natuurlijk doen ze dit in samenspraak met de opleidingsinstituten. Conrector Carla Verwoerd: “Onze leerlingen vinden de lessen van stagiairs erg leuk. Het prikkelt ook onze docenten, zij moeten reflecteren op deze lessen en kijken zo ook weer extra scherp naar hun eigen aanpak.”

Lerende organisatie
Carla: “Voor docenten is het belangrijk dat zij op een professionele wijze hun expertise delen met docenten in opleiding. Zij willen straks ook goede collega’s. Het is ook belangrijk dat wij als school open staan voor nieuwe input, zo houden we onze kennis en vaardigheden up to date. We leren van elkaar. Voor docenten in opleiding is het belangrijk dat zij intensief kennismaken met onze school, waar veel onderwijsontwikkeling plaatsvindt, sprake is van een goede organisatie en het opleiden in de school op een professionele wijze vorm krijgt. Het VLC als opleidingsschool is ook een meerwaarde als het gaat om het vervullen van de vacatures. Studenten met potentie, die een deel van hun opleiding bij ons hebben genoten en ruim voldoende scoren op hun eindbeoordeling, maken eerder kans op een baan op het VLC. Misschien niet direct na het afstuderen, maar ze blijven op het netvlies van de schoolopleiders staan. Als het nodig is, worden de studenten benaderd. Zo startten er de afgelopen jaren minstens 15 studenten bij ons als docent. Veel van deze studenten werken er nog.”

Extra opleiding
Carla voegt er nog aan toe: “Voor iedere bevoegde docent bij ons op school staat het opleidingstraject tot gecertificeerd werkplekbegeleider open. Deze begeleider is er speciaal voor stagiairs in de klas. De verdeling tussen eerstegraads en tweedegraads wordt bepaald door de bevoegdheid van de docent. Het VLC ondersteunt de training tot werkplekbegeleider in zowel tijd als (scholings)credits. Een mooie kans voor onze docenten om zich verder te ontwikkelen.”

Veel betrokkenen
Naast deze zogeheten werkbegeleider zijn ook de schoolopleiders, instituutsopleiders en de conrector betrokken bij de studenten. De schoolopleider is de spil binnen het VLC; het aanspreekpunt voor de werkplekbegeleiders en voor de conrector die zelf de directie vertegenwoordigt. De schoolopleider ondersteunt een werkplekbegeleider die verantwoordelijk is voor de dagelijkse begeleiding van de student en begeleidt de studenten in algemene zin door het leiden van de schoolgroepen. Dat zijn bijeenkomsten, waarin studenten samen met schoolopleiders werken aan het curriculum. Dit curriculum is in overleg met de scholen en de opleidingsinstituten samengesteld. De instituutsbegeleiders vertegenwoordigen de verschillende opleidingsinstituten en hebben regelmatig contact met schoolopleiders, studenten en werkplekbegeleiders binnen het VLC.
Carla: “Als conrector heb ik zitting in de stuurgroep Rosa en in één of meer werkgroepen, zoals kwaliteitszorg, professionalisering en visie/missie. De conrector heeft zeer regelmatig overleg met schoolopleiders. Tijdens dit overleg wordt beleid vastgesteld en geëvalueerd.”

Rosa
Het VLC valt dus onder Rosa; het samenwerkingsverband van verschillende scholen en opleidingsinstituten in de regio Amstelland en Haarlemmermeer. Andere scholen zijn onder meer het Alkwin Kollege, het Hermann Wesselink College (Cedergroep), Panta Rhei en het Herbert Vissers College. De opleidingsinstituten zijn de Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool in Holland, Vrije Universiteit, Universiteit van Amsterdam, Hogeschool van de Kunst Amsterdam en de ALO Amsterdam. In november 2014 doorliep het VLC succesvol het extern visitatietraject en is vervolgens gecertificeerd volgens de richtlijnen van de NQA (Netherlands Quality Agency).