CSB: “Opleidingsschool is goed voor nieuwe én ervaren docenten”

CSB: “Opleidingsschool is goed voor nieuwe én ervaren docenten” 28 oktober 2015

De CSB heeft onlangs een officiële aanvraag gedaan om ook een opleidingsschool te worden. Als volledige samenwerkingspartners zijn de Hogeschool van Amsterdam (HvA) en de Universiteit van Amsterdam (UvA) aangehaakt. De Vrije Universiteit (VU), het Hervormd Lyceum Zuid (HLZ) en het Hervormd Lyceum West (HLW) hebben een intentieverklaring ondertekend om in de toekomst samen te werken. Conrector Annemieke Schutte, die gaat over de stagiairs binnen de CSB, legt haarfijn uit waarom het begeleiden van stagiairs als aspirant-opleidingsschool ook zeer nuttig is voor de school zelf.

Conrector Annemieke: “Sinds jaar en dag hebben we stagiairs bij ons rondlopen. Dat bevalt goed, ze worden prima opgevangen door vakdocenten en hebben het hier doorgaans erg naar hun zin. Sommige secties zijn heel fanatiek, daar heeft bijna iedereen standaard een stagiair. Het loopt dus wel goed, maar de begeleiding van stagiairs is nog niet ingebed in onze structuur. Het aanbod is bijvoorbeeld docentafhankelijk en stagiairs leren ook nog niet voldoende van elkaars ervaringen. Als conrector onderwijs met veel taken in mijn pakket, heb ik ook niet genoeg tijd om dit allemaal zelf te organiseren. Ik ben met de HvA in gesprek gegaan, wat zou het opleveren als we aspirant-opleidingsschool worden?”

Waarom wil de CSB opleidingsschool worden?
Annemieke legt uit: “Ik vind het een morele plicht om mensen voor ons belangrijke vak op te leiden. Het is een voorrecht om dat te mogen doen. De stagiairs komen op onze scholen om te leren, maar de eigen docenten leren er ook van. De stagiairs brengen immers nieuwe inzichten en ideeën met zich mee. Daarnaast worden de docenten zich, door het begeleiden van stagiairs, meer bewust van de liefde voor het vak. We hopen dat veel van deze jonge mensen na hun stage voor onze scholen gaan kiezen, verjonging is belangrijk in het onderwijs. Een voordeel om een formele opleidingsschool te zijn, is dat er een duidelijke structuur komt om aankomende docenten te begeleiden. Hiervoor komt budget beschikbaar. Dit geldt met name voor de schoolopleider(s) die de stagiairs en docenten in algemene zin begeleiden, en de werkplekbegeleiders die een stagiair in de klas hebben.

Intervisie
Er vinden ook intervisiegroepen en themabijeenkomsten plaats. Voor stagiairs is het belangrijk om hun beginnende onderwijservaring met elkaar te delen in een intervisiegroep. De themabijeenkomsten geven de stagiairs meer handvatten om met leerlingen en hun vak om te gaan. Hier kunnen onze beginnende docenten in mee worden genomen. Het docentschap is een mooi vak, maar ook pittig, zeker die eerste jaren. Wij willen niet dat docenten opbranden in die eerste jaren. We willen juist zorgen dat ze zich goed voelen in de klas. Dit is een belangrijk speerpunt, omdat in de praktijk blijkt dat veel nieuwe docenten binnen vijf jaar weer uit het onderwijs stappen.”

Nuttige onderzoekjes
Naast deze onderwijsverrijking legt Annemieke uit dat studenten ook zelf onderzoeken doen. “Stagiairs moeten onderzoek doen vanuit de opleiding, ze toetsen dan altijd of de school hier iets aan heeft. Stel dat een leerling niet goed scoort op de toets, hoe zorgen we ervoor dat de leerling beter scoort. Studenten onderzoeken regelmatig het effect van een remediërende interventie. Naast dit didactisch onderzoek, wordt er ook gekeken naar de pedagogische kant. Een voorbeeld: Heeft het nablijven zin? Voor wie heeft het zin? Wanneer sturen we leerlingen de klas uit? En wat heeft dit voor effect op de korte en lange termijn als we kijken naar de motivatie en het leergedrag van de leerling of de ruimte en rust voor de docent en andere leerlingen in de klas? Dit soort inzichten zijn voor elke docent nuttig, ook dit kunnen ze dan delen tijdens de intervisie.”

Urban education
Annemieke benadrukt: “De samenwerking binnen de Cedergroep is heel aantrekkelijk voor de HvA en de UvA, want onze Amsterdamse scholen samen vormen een dwarsdoorsnede van de Amsterdamse populatie. “In onze scholen vind je alle grootstedelijke vraagstukken terug. Dat stukje urban education maakt ons aantrekkelijk als opleidingsscholen. Veel studenten kiezen bewust voor lesgeven binnen een grote stad. Uiteraard is het samenwerken binnen de Cedergroep ook voor ons zelf aantrekkelijk. We kunnen net als het VeenLanden College en het Hermann Wesselink College talenten scouten. Door het contact tussen onze scholen, delen we de bevindingen ook makkelijk. Je kunt een stagiair een nieuwe stageplek aanbieden op een heel andere type school. Zo ontdekt de docent in opleiding waar hij of zij zich het meeste thuis voelt. En behouden we hopelijk dit soort talent voor onze leerlingen.”

Aanvraag verliep soepel
Annemieke: “De aanvraag voor een opleidingsschool verliep soepel. We werkten binnen de Cedergroep samen met Hans van Dijck. Hij heeft veel ervaring met dergelijke aanvragen. Hij heeft een opzet gemaakt, de rectoren en begeleider van de HvA en onze schoolopleiders hebben input gegeven. We weten natuurlijk niet of we de subsidie ook binnenhalen en of we aspirant-opleidingsschool mogen worden. Er zijn altijd meer kandidaten. Bijzonder vind ik dat ons team met onze rector Henk Ligthart sowieso wil starten als opleidingsschool. We vinden dit gewoon te belangrijk voor onze scholen. Mochten we de subsidie niet binnen halen, dan kloppen we aan bij de bestuurder van de Cedergroep. Ik verheug me op de samenwerking met de andere Cederscholen, de HvA en de UvA. Kortom, we gaan ervoor!”