HWC: ‘Een school waar iedereen gelijk is, maar niemand hetzelfde’

HWC: ‘Een school waar iedereen gelijk is, maar  niemand hetzelfde’ 25 november 2015

Met deze eigen slogan verplicht het Hermann Wesselink College (HWC) zich tot differentiatie in het onderwijs. “Gelukkig gebeurt dat ook”, aldus conrector Harold Tennekes die wij spraken over wat onderwijs op maat voor het HWC betekent. Harold: “Leerlingen kunnen bij ons op school veel keuzes maken, zowel binnen het curriculum als daarbuiten. Denk aan de tweetalige opleiding, de keuzemodule Robotica of Technisch Ontwerpen en Onderzoekend Leren bij de bètavakken.”

Er blijft natuurlijk nog genoeg te wensen over, zo deden we landelijk een aanvraag voor het versneld en verrijkt vwo. En we willen dat leerlingen in de toekomst steeds meer keuzemogelijkheden krijgen. Harold vertelt nog dat ook op het vlak van het kunstonderwijs er veel valt te kiezen. “Leerlingen kunnen buiten de lessen om werken aan producties en exposities. Leerlingen kunnen ook examen doen in de kunstvakken tekenen, handvaardigheid en muziek. Lichamelijke opvoeding bestaat uit allerlei sportmodules, leerlingen kiezen niet alleen een sport, maar ook hun prestatieniveau. Differentiatie krijgt ook veel aandacht bij de didactiek. In een eerdere nieuwsbrief vertelden we al over onze (pilot) laptop-klas.”

Steeds meer keuzemogelijkheden
In de toekomst wil het HWC leerlingen steeds meer keuzemogelijkheden bieden, maar dat vergt nog de nodige voorbereiding. Harold: "Hoe kan de leerling het beste een keuze maken voor een bepaalde richting? Vanuit het decanaat en het vak LoopbaanOriëntatie en Begeleiding (LOB) denken we hierover na. We willen dat leerlingen zoveel mogelijk hun passie volgen en we zijn overtuigd dat talent een product is van aanleg en leervermogen. Leerlingen hun talent ontwikkelen daar draait het om. Als school moeten we genoeg uitdaging bieden. Hier zijn we druk mee bezig. We bieden sinds dit jaar een aantal nieuwe vakken en keuzes aan. Voorbeelden daarvan zijn 21 Lifestyle Informatics, Sport plus, Global Perspectives en Versterkt talenonderwijs Engels havo-onderbouw en vwo-onderbouw."

Verrijkt en versneld vwo
“In de nabije toekomst hopen we toestemming te krijgen om een verrijkt en versneld vwo aan te bieden. De aanvraag daarvoor is inmiddels verstuurd naar het ministerie. Een interne taakgroep onderzoekt nu al de mogelijkheden van het examen doen op een hoger niveau voor het vwo. Voor de havo willen we het keuzeaanbod aan vakken verruimen en leerlingen meer mogelijkheden bieden om een extra vak te kiezen. Verdiepen, verrijken en versnellen moet als het aan ons ligt straks beschikbaar zijn op elk niveau. Kortom we hebben nog genoeg te doen.”