Landelijk nieuws: beleidsregel versneld en/of verrijkt vwo

Landelijk nieuws: beleidsregel versneld en/of verrijkt vwo 25 november 2015

De beleidsregel versneld en/of verrijkt vwo is afgelopen tijd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ontwikkeld voor zeer talentvolle vwo-leerlingen. Door de beleidsregel kan een vwo-leerling in het derde jaar al starten met profielvakken uit het bovenbouwprogramma. Hij is dan in 5 jaar klaar met het vwo. Verrijken van het vwo-programma kan ook. Een school kan bijvoorbeeld extra programmaonderdelen aanbieden binnen het reguliere zesjarige traject. De leerling kan projecten doen, extra vakken of masterclasses volgen op de universiteit of stagelopen.

Scholen konden tussen 1 oktober en 1 november 2015 via het aanvraagformulier versneld en/of verrijkt vwo in aanmerking komen voor het laten versnellen of verrijken van vwo-leerlingen. Uiterlijk 1 februari 2016 horen de scholen die een aanvraag deden of ze hiermee aan de slag kunnen. Scholen moesten een plan van aanpak meesturen, voorzien van een advies van de medezeggenschapsraad en een handtekening van het bevoegd gezag. De medezeggenschap en de minister moeten beide akkoord zijn met het plan.

Vanaf nu kunnen aanvragen jaarlijks worden ingediend tussen 1 oktober en 1 november. Voor het laatst in 2020, omdat de beleidsregel loopt tot september 2027. Overigens mochten zwakke scholen niet meedoen en moeten scholen wel zes leerjaren vwo hebben, zodat leerlingen die versnellen eventueel kunnen terugvallen in het reguliere traject.

Lees meer.