Over Ceder

Elke school uniek en samen sterk

Vijf gerenommeerde scholen vormen samen de Cedergroep. Een naam die betekenis heeft door de kwaliteit, uitstraling en positie van elke school op zich, in combinatie...

Lees meer

Het bestuur van de Cedergroep

De Cedergroep is een stichting en wordt geleid door een eenhoofdig College van Bestuur. De heer D.B. (Duco) Adema is als voorzitter van het College van...

Lees meer

De Raad van Toezicht

Het besturen van de organisatie en de realisatie van de doelstellingen van de stichting worden door de Raad van Toezicht getoetst. De raad houdt toezicht op het...

Lees meer

Meer over medezeggenschap

Binnen de Cedergroep is medezeggenschap georganiseerd op basis van de Wet Medezeggenschap Scholen. De wet beschrijft de verschillende bevoegdheden van ouders...

Lees meer

Het College van Rectoren van de Cedergroep wordt gevormd door:

mevrouw C. (Cora) Blom, rector Hervormd Lyceum Westde heer drs. W.F. (Wilfred) Vlakveld, rector Hervormd Lyceum Zuidde heer drs. B. (Bert)...

Lees meer

Het stafbureau in beeld

Het stafbureau ondersteunt het College van Bestuur en de scholen op praktisch en beleidsmatig gebied. De medewerkers houden zich bezig met Financiën, HRM...

Lees meer

Klachtenregeling

De scholen van de Cedergroep doen er alles aan om onderwijs van hoog niveau te geven aan leerlingen en het onderwijs goed te organiseren. Maar het kan gebeuren dat een...

Lees meer

Verantwoording

De Cedergroep ontvangt het grootste deel van de financiële middelen van het Ministerie van OCW op basis van het leerlingaantal of de vavo-regeling...

Lees meer