Het bestuur van de Cedergroep

De Cedergroep is een stichting en wordt geleid door een eenhoofdig College van Bestuur. De heer D.B. (Duco) Adema is als voorzitter van het College van Bestuur het bevoegd gezag en verantwoordelijk voor het besturen van de organisatie en de aangesloten scholen. Hij geeft als bestuurder leiding aan de rectoren van de scholen. De rectoren samen vormen het College van Rectoren van de groep. In het College van Rectoren wordt het beleid van de Cedergroep voorbereid en wordt kennis en ervaring uitgewisseld. De bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht over het beleid en de resultaten.

Het beleid

In het Strategisch Plan Cedergroep 2013-2017 zijn de belangrijkste ambities voor 2013-2017 vastgelegd. De ambities uit ons plan zijn leidend voor de Cedergroep en vormen de basis voor de schoolplannen. Het plan is geen dictaat: ons meerjarenbeleid en de schoolplannen blijven voortdurend onderwerp van gesprek, om zo kritisch te blijven en onderscheidend onderwijs te garanderen.

Onze ambities zijn:
-          Elke leerling wordt door ons onderwijs uitgedaagd en krijgt de kans zich optimaal te ontplooien.
-          Wij bieden eigentijds onderwijs dat leerlingen voorbereidt op de samenleving van morgen.
-          Op onze scholen werken professionals die kwaliteitsbewust zijn en hun professionele ruimte optimaal benutten.
-          Onze scholen zijn goed georganiseerd; gericht op kwaliteit, op de toekomst en financieel gezond.

Raadpleeg het Strategisch Plan Cedergroep 2013-2017