Klachtenregeling

De scholen van de Cedergroep doen er alles aan om onderwijs van hoog niveau te geven aan leerlingen en het onderwijs goed te organiseren. Maar het kan gebeuren dat een ouder of leerling het niet eens is met de gang van zaken op school. In dat geval kunt u met uw vraag of klacht terecht bij de betreffende school. In de schoolgids van die school staat de klachtroute beschreven. Elke school van de Cedergroep heeft minimaal één contactpersoon die u voor advies kunt inschakelen.

We streven naar een goede afhandeling

Komt u er met de school niet uit, dan kunt u contact opnemen met de voorzitter van het College van Bestuur. We hebben ook een externe vertrouwenspersoon aan ons gebonden. Die kunt u inschakelen voor advies of bij een conflictsituatie. U kunt uw klacht ook melden bij de Landelijke Klachtencommissie. We vertrouwen er echter op dat het zo ver niet zal komen. En dat we samen met u een goede oplossing vinden.

Externe vertrouwenspersoon Cedergroep:
mevrouw drs. H. de Jong
E-mailadres: info@heleendejongadvies.nl
Telefoonnummer: 06-25 024 555

Gerelateerde documenten