Meer over medezeggenschap

Binnen de Cedergroep is medezeggenschap georganiseerd op basis van de Wet Medezeggenschap Scholen. De wet beschrijft de verschillende bevoegdheden van ouders, leerlingen en personeel. Naast de wettelijk voorgeschreven onderdelen bestaat er een gezamenlijk kader voor de reglementen, die de vijf scholen hanteren.

De scholengroep kent een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). En op schoolniveau bestaan er Medezeggenschapsraden (MR). Voor meer informatie kunt u het Medezeggenschapsstatuut en het Reglement GMR bekijken of downloaden.

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad bestaat uit de volgende leden:

 • Maaike Hoogesteijn (HLZ), voorzitter

 • Patienta Assen (HLW), lid personeelsgeleding
 • Julian van Batenburg (HWC), lid personeelsgeleding
 • Wouter Essink (CSB), lid personeelsgeleding
 • Steven Lameris (VLC), lid personeelsgeleding
 • Theo van den Berg (CSB), lid vanuit Onderwijs Ondersteunend Personeel (OOP)

 • Patricia Overing (HLZ), lid oudergeleding
 • Houssain Sahmi (HLW), lid oudergeleding
 • Susan Zandbergen (CSB) lid oudergeleding

 • Alexander Bosker (HLZ), lid leerlinggeleding
 • Tom Piena (VLC), lid leerlinggeleding
 • Robin Rood (CSB), lid leerlinggeleding

 

Gerelateerde documenten