Elke school uniek en samen sterk

Vijf gerenommeerde scholen vormen samen de Cedergroep. Een naam die betekenis heeft door de kwaliteit, uitstraling en positie van elke school op zich, in combinatie met de toegevoegde waarde die de samenwerking oplevert.

De scholen werken nauw samen, met als uitgangspunt ‘eenheid in verscheidenheid’. Het feit dat elke school zijn eigen, persoonlijke karakter heeft, beschouwen wij als onze bijzondere kracht. Maar ook als een bindende factor voor het geheel. De Cedergroep speelt voor de scholen een faciliterende en ondersteunende rol, met name ook op het terrein van beheer en financiën.

De Cedergroep staat voor een gezamenlijk leer- en ontwikkelingsmodel en voor eenvoud in besturing. Waarbij ‘zo weinig als mogelijk en zoveel als nodig’ onze leidraad is. De samenwerking leidt aantoonbaar tot versterking van het onderwijs van elk van de scholen.

Onze uitgangspunten

De aanpak van onze scholen kent twee speerpunten. Ons onderwijs aan en de begeleiding van de leerlingen is gericht op het verwerven van kennis en vaardigheden die essentieel zijn voor het behalen van een diploma. Daarnaast, en minstens zo belangrijk, vinden wij het overdragen van normen, waarden en het bieden van ruimte voor een evenwichtige, persoonlijke ontplooiing. Dat alles met de christelijke traditie en de Bijbel als inspiratiebron.

De persoonlijkheid van de scholen

Samenwerking is geen doel op zich. Het is een manier om met behoud van het karakter van elke individuele school, op groepsniveau activiteiten te initiëren, te delen en te implementeren die bijdragen aan de versterking van de kwaliteit, het onderwijsaanbod en de persoonlijkheid van elke school. De scholen bundelen dus hun krachten op het omvangrijke en uitdagende gebied van onderwijs en leerlingenzorg. 

De positionering van onze scholen

Elk van de vijf scholen heeft een herkenbaar profiel, dat mede is gebaseerd op eigen onderwijskundige keuzes. Ze hebben een schoolgebonden cultuur en werken vanuit eigen kernwaarden om te komen tot een onderwijsaanbod en -activiteiten, die passen bij de leerlingenpopulatie en de plaats van de school in de gemeente of wijk van vestiging. 

Onze missie

Wij delen als scholengroep één missie: laat leerlingen opgroeien als zelfverantwoordelijke burgers, die eigen talenten ontwikkelen en zich mede verantwoordelijk weten voor anderen. We laten ons daarbij inspireren door de christelijke traditie en de Bijbel.