De Raad van Toezicht

Het besturen van de organisatie en de realisatie van de doelstellingen van de stichting worden door de Raad van Toezicht getoetst. De raad houdt toezicht op het functioneren van het College van Bestuur en is eindverantwoordelijk voor de Cedergroep. De Raad van Toezicht functioneert binnen de kaders van de branchecode VO en de wet ‘Goed onderwijs, goed Bestuur’.

De Raad van Toezicht bestaat uit een college van professionals. Elk van de leden beschikt over uitgebreide ervaring en kennis van zaken, opgedaan in verschillende sectoren van de samenleving en het bedrijfsleven.

De Raad van Toezicht van de Cedergroep wordt gevormd door:

  • Mevrouw I. (Ingrid) Verheggen Mevrouw I. (Ingrid) Verheggen voorzitter lees meer
  • De heer drs. H. (Hassan) Bettani RA De heer drs. H. (Hassan) Bettani RA vicevoorzitter lees meer
  • De heer D. (Douwe) Lodewijk MBA De heer D. (Douwe) Lodewijk MBA lees meer
  • Mevrouw drs. M. (Mariëtte) Meulman MBA BRE Mevrouw drs. M. (Mariëtte) Meulman MBA BRE lees meer
  • De heer drs. A.A.R.G. (Ad) Poppelaars De heer drs. A.A.R.G. (Ad) Poppelaars lid op voordracht van de GMR lees meer