Mevrouw E.C.M. (Diny) Roodvoets

Mevrouw E.C.M. (Diny) Roodvoets

Diny Roodvoets heeft jarenlange ervaring als consultant, fusiebegeleider, bestuurder, directeur, rector en docent in het voortgezet onderwijs. Vanaf haar pensionering in 2012 is zij actief als interim-manager en adviseur.

Diny maakt deel uit van de Commissie Kwaliteit van de Raad van Toezicht van de Cedergroep.

Diny Roodvoets is benoemd tot lid van de Raad van Toezicht Stichting Ceder Groep tot 18 december 2018.

Nevenfuncties:
Lid Raad van Toezicht van AGORA, Stichting voor Bijzonder Primair Onderwijs in de Zaanstreek
Lid Raad van Toezicht van ASKO, Amsterdamse Stichtingen voor Katholiek Onderwijs
Voorzitter Kerkenraad van de Oudekerkgemeente Amsterdam