Mevrouw I. (Ingrid) Verheggen

Mevrouw I. (Ingrid) Verheggen

Ingrid Verheggen werkt 41 jaar in het onderwijs.

Zij begon haar loopbaan in 1977 als lerares Nederlands en projectleider Middenschool op het Ashram College.

Van 1984 tot 1997 werkte ze in Almere op Scholengemeenschap Echnaton, als lerares, conrector en van 1992 tot 1997 als rector. In die periode groeide de school van 150 naar 1600 leerlingen en van 20 naar 160 medewerkers. De school werkte met een tweejarige heterogene onderbouw en een innovatief onderwijsconcept.

Na de periode op Echnaton werd ze directeur Voortgezet Onderwijs en vervolgens lid van de Algemene directie van het Algemeen Pedagogisch Studiecentrum (APS), één van de Landelijke Pedagogische Centra. Naast het werk als directeur werkte ze ook met klanten, vooral leidinggevenden in het onderwijs, als consultant en coach.

In 2010 keerde ze terug naar Almere, nu als lid en vanaf 2012 als voorzitter van het College van Bestuur van de Almeerse Scholen Groep, die bestaat uit 42 scholen voor Primair Onderwijs en 8 scholen voor Voortgezet Onderwijs.

Vanaf 2017 werkt ze als zelfstandig coach en consultant met als thema’s: strategie van de organisatie, leren van allen in de organisatie, leidinggeven aan leren.

Ingrid Verheggen is benoemd tot voorzitter van de Raad van Toezicht Stichting Ceder Groep tot 1 oktober 2022.