Mevrouw drs. I.R. (Roeleke) Vunderink

Mevrouw drs. I.R. (Roeleke) Vunderink

Roeleke Vunderink is politicoloog. Zij heeft gewerkt als journalist en communicatieadviseur en in enkele directiefuncties bij de woningcorporaties de Allianties en Ymere. Bij deze laatste was zij tevens plaatsvervangend bestuurder. Van 2007 tot 2015 werkte zij bij de Vrije Universiteit in een aantal opeenvolgende functies als secretaris van het CvB en directeur Bestuurszaken en als secretaris van de RvT VU-VUmc. Ook leidde zij het project splitsing tussen VU en VUmc. Momenteel werkt zij als senior managing consultant bij Berenschot, waar zij opdrachten vervult op de terreinen governance en bestuur en toezicht. Zij vervulde tal van nevenfuncties; zo was zij voorzitter van de kerkenraad van de PKN Landsmeer, lid RvT Muziekschool Amsterdam en was bestuurlijk actief in de lokale PvdA-afdeling. Per 1 september is zij lid van de Commissie Governancecode Woningcorporaties.

 

Roeleke Vunderink is (her)benoemd tot voorzitter van de Raad van Toezicht Stichting Ceder Groep tot 1 januari 2020.