Het stafbureau in beeld

Het stafbureau ondersteunt het College van Bestuur en de scholen op praktisch en beleidsmatig gebied. De medewerkers houden zich bezig met financiële zaken, ICT-ondersteuning en HRM. Het stafbureau beschikt in huis over een compacte, vaste kern professionals. Voor incidentele, specialistische activiteiten kan een beroep gedaan worden op de expertise van een groep externe deskundigen. De financiële administratie en de personeel- en salarisadministratie is uitbesteed aan administratiekantoor Dyade.

Voorzitter College van Bestuur
de heer D.B. (Duco) Adema

Medewerkers op het stafbureau zijn:

Teamleiders
Renske Bootz, HRM
Jorrit Groenevelt, ICT
Mart Heertjes, Huisvesting & Facilitair
Marga Heijenk, Financiën
Jolanda Tijnagel, Onderwijs & Kwaliteit

Secretariaat
Iris Broerse, bestuurssecretaresse
Chantal van der Vaart, telefoniste/receptioniste

Humanresourcemanagement
Willeke Wolfslag, humanresourcemanager

Planning en control
Mirjam Brouwers, eerste financieel medewerker

ICT
Dick Alkema, ICT-coördinator