Het stafbureau in beeld

Het stafbureau ondersteunt het College van Bestuur en de scholen op praktisch en beleidsmatig gebied. De medewerkers houden zich bezig met financiële zaken, ICT-ondersteuning en HRM. Het stafbureau beschikt in huis over een compacte, vaste kern professionals. Voor incidentele, specialistische activiteiten kan een beroep gedaan worden op de expertise van een groep externe deskundigen. De financiële administratie en de personeel- en salarisadministratie is uitbesteed aan administratiekantoor Dyade.

Voorzitter College van Bestuur
de heer D.B. (Duco) Adema

Medewerkers op het stafbureau zijn:

Bestuurssecretaris
Renske Bootz

Teamleiders
Jorrit Groenevelt, ICT
Mart Heertjes, Huisvesting & Facilitair
Marga Heijenk, Financiën
Jolanda Tijnagel, Onderwijs & Kwaliteit
vacant, HRM

Overige medewerkers
Dick Alkema, Onderwijs & Kwaliteit
John Bond, Financiën
Karin Brekhof, HRM
Iris Broerse, bestuurssecretaresse
Mirjam Brouwers, Financiën
Sonja Gerritsen, Financiën
Burton Hibbeler, ICT
Chantal de Jong, telefoniste/receptioniste
Marco Rodrigues, ICT
Joke Sitsen, Ceder Academie
Judith Verzijden, ICT
Niels Willems, ICT
Willeke Wolfslag, humanresourcemanager