Verantwoording

De Cedergroep ontvangt het grootste deel van de financiële middelen van het Ministerie van OCW op basis van het leerlingaantal of de vavo-regeling. Deze middelen moeten doelmatig en rechtmatig worden besteed. De Cedergroep legt hierover verantwoording af in het jaarverslag. U kunt het jaarverslag van 2017 en 2016 hieronder downloaden.

Daarnaast kunt u ook het Strategisch Plan Cedergroep 2013-2017 raadplegen.