MENU

(School)psycholoog/orthopedagoog

Omschrijving

De school 
De CSB is een middelgrote school voor mavo, havo en vwo. Naast de bekende niveaus hebben wij ook de zogeheten dakpanklassen mavo/havo en havo/vwo. De school heeft ongeveer 800 leerlingen.
De leerlingen van de CSB komen voor een groot deel uit Amsterdam, maar ook uit de randgemeenten.
De school werkt met een 80/20 concept waar er naast regulier onderwijs extra aandacht is voor de persoonlijke ontwikkeling en overige 21e eeuwse vaardigheden (Millennium Skills). Bij Millennium Skills besteden wij extra tijd aan het aanleren van vaardigheden
als samenwerken, kritisch denken en communicatie. Wij zien dat dit het beste werkt als leerlingen van alle niveaus samenwerken. Leerlingen van de mavo, havo en het vwo werken op deze dag samen als één groep. Millennium Skills is opgedeeld in de drie stromen
Grafisch Design, Technologisch Design en Junior Businessschool.
Gedurende het schooljaar volgen de leerlingen elk van deze drie stromen. 

Verlengd onderwijslokaal
Voor leerlingen met een ondersteuningsbehoefte heeft de CSB een eigen maatwerkvoorziening: het Verlengd Onderwijs Lokaal, kortweg het VOL. Hier biedt een team van onderwijsprofessionals, onder leiding van de zorgcoördinator,  begeleiding op maat voor leerlingen
bij wie het onderwijsproces dreigt te stagneren.
Daarnaast is het VOL een expertisecentrum voor docenten en ondersteunend personeel.

De functie
Als (school)psycholoog/orthopedagoog werk je zowel met individuele leerlingen als met kleine groepjes. Daarnaast heb je contact met ouders, mentoren en docenten.  De begeleiding richt zich op het vergroten van het welbevinden van de leerling, waardoor de leerling
beter in staat is succesvol deel te nemen aan het onderwijsleerproces op school.

In het VOL werken we handelingsgericht: samen met de leerling en de mentor stel je een Ontwikkeling Perspectief Plan (OPP) op, evalueer je de gestelde doelen en houd je het plan up-to-date.
Indien nodig houd je contact met externe instanties zoals het ouder- en kindteam (OKT), een behandelend psycholoog, de jeugdarts, huisarts of andere betrokken hulpverleners.
Je ontwikkelt en organiseert trainingen voor leerlingen, zoals hoe om te gaan met faalangst en stress.
Ook heb je een coachende rol. Je geeft samen met andere leden van het ondersteuningsteam  handelingsgerichte adviezen aan mentoren, docenten en ondersteunend personeel. Daarnaast geef je trainingen op maat aan het team om het onderwijs passend te maken.

Wat zoeken wij?
Een psycholoog of orthopedagoog of een masterstudent in die richting met aantoonbare affiniteit met de doelgroep 12-18 jarigen.

Wat bieden wij jou?
Een fijn team van collega’s waarmee je samenwerkt aan het welbevinden van de leerling.
 

Eisen

Vacature

  • Functietitel: (School)psycholoog/orthopedagoog
  • Plaatsingsdatum: 2022-06-10
  • Met ingang van: 01-09-2022
  • Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
  • FTE: 0.4

Over CSB

  • Naam school: CSB
  • Contactpersoon: Dhr/Mevr Mevrouw Constance Schouten
  • Plaats: Amsterdam
  • Sector: Voortgezet onderwijs
  • Website: http://csbamsterdam.nl