MENU

Zorgcoördinator onderbouw

Omschrijving

Het HLZ is een school in beweging en daarom zoeken wij medewerkers die willen bijdragen aan een professionele cultuur waarin samenwerken, openheid en vertrouwen centraal staat. Leerlingen kunnen rekenen op goede interne begeleiding. Naast de ondersteuning
uit het basisarrangement biedt het HLZ extra training en coaching door medewerkers van het pluspunt (trajectvoorziening) voor leerlingen met een ondersteuningsbehoefte.

Wij zijn op zoek naar een: Zorg- en ondersteuningscoördinator onderbouw (0,6 fte / 24 uur per week)
• Startdatum 1 november 2022
• Inschaling afhankelijk van ervaring in OOP schaal 10, met uitzicht op OOP schaal 11
• Aanstelling vindt plaats voor het schooljaar 2022-2023, met uitzicht op een vaste aanstelling

Je bent een proactieve collega die van aanpakken weet en medewerkers ondersteunt in het creëren van de juiste ondersteuningsmogelijkheden binnen de school. Je bent in staat om op grond van kennis, motivatie en ervaring actief en zelfstandig bij te dragen aan
het vergroten van de kwaliteit van (passend) het onderwijs. Je kunt aansluiten op de ontwikkeling van het Pluspunt in de school. Je heb een HBO+/WO opleiding op het gebied van pedagogiek, psychologie of onderwijskunde afgerond. Je bent bereid om je verder
te ontwikkelen. Je hebt affiniteit met de doelgroep: leerlingen van 12 tot 15 jaar.
Ervaring als zorgcoördinator binnen het voortgezet onderwijs is een pré. Bij voorkeur ben je bekend met werken in de regio Amsterdam. Je bent sterk in relatiecontact en kunt goed samenwerken met externe partijen, zoals het samenwerkingsverband en de interne
en externe hulpverlening. Je werkt nauw samen met de zorgcoördinator bovenbouw, die verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken in het zorgteam.

De zorg- en ondersteuningscoördinator
• Coördineert processen rondom de 2 e lijn leerlingenondersteuning in klas 1,2 en 3, en je werkt daarbij nauw samen met de drie leerjaarcoördinatoren van deze klassen;
• Coacht en ondersteunt docenten, mentoren en leerjaarcoördinatoren op het gebied van 1 e lijn leerlingenondersteuning;
• Werkt nauw samen met de begeleider passend onderwijs en andere leerlingen ondersteuners;
• Is contactpersoon voor externe relatieverzorging (zoals de jeugd-GGZ; het Samenwerkingsverband Amsterdam, Ouder- en Kind Team Amsterdam, GGD Amsterdam en Veilig Thuis) en stemt voor dit contact af over casuïstiek met de zorgcoördinator bovenbouw. • Voert
afstemmingsgesprekken met leerlingen, ouders en medewerkers omtrent verloop/ontwikkeling van individuele leerlingen met ondersteuningsbehoeften;
• Ondersteunt docenten, mentoren en leerjaarcoördinatoren bij het opstellen en uitvoeren van pedagogische en didactische handelingsadviezen en -plannen;
• Neemt deel aan het zorgadviesteam;
• Is Aandacht functionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling;
• Neemt deel aan bijeenkomsten (bijv. zorg coördinatorenoverleg regio Amsterdam-Zuid) en bijscholingen door het Samenwerkingsverband;
• Houdt toezicht op de uitvoering van de afspraken en regelgeving op het gebied van leerlingenondersteuning en zorgplicht binnen de school, het schoolbestuur en de Wet Passend Onderwijs;
• Weet aan te sluiten op het ontwikkelplan voor Het Pluspunt, waarbij het belangrijk is om aansluiting te hebben bij het onderwijskundig team van de school.

Tot slot
• Sluitingsdatum reactietermijn vrijdag 23 september 2022
• Voor meer informatie kunt je contact opnemen met Harold Tennekes
• Sollicitatiegesprekken zijn op dinsdag 27 september 2022 in de middag
• Je kunt sollicitatie richten aan Harold Tennekes (tenh@hlz.nl) 

Eisen

Vacature

 • Functietitel: Zorgcoördinator onderbouw
 • Plaatsingsdatum: 2022-09-20
 • Met ingang van: zsm
 • Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
 • FTE: 0.6
 • Aantal uren: 24 uur per week

Over Hervormd Lyceum Zuid

 • Naam school: Hervormd Lyceum Zuid
 • Contactpersoon: Mevr. A. Raap-Jonker
 • Plaats: Amsterdam
 • Sector: Voortgezet onderwijs
 • Website: http://www.hlz.nl