MENU

Ondersteuningscoördinator / Zorgcoördinator

Omschrijving

De CSB Amsterdam zoekt een energieke ondersteuningscoördinator voor 0,7 FTE.

Samen met de huidige ondersteuningscoördinator ben je verantwoordelijk voor het beleid, de uitvoering en het coördineren van passend onderwijs op de CSB. De collega die wij zoeken zal zich vooral bezig houden met de onder- en middenbouw. Het betreft een functie
voor 0,7 FTE waarbij in ieder geval dinsdag en vrijdag vaste dagen zijn en de andere dagen of dagdelen in overleg.

Passend Onderwijs op de CSB
Het ondersteuningsteam bestaat uit 2 ondersteuningscoördinatoren, een pedagogisch medewerker, een remedial teacher, een begeleider passend onderwijs, coaches en bijlesstudenten. Belangrijk speerpunt voor het komende schooljaar is het versterken van de basisondersteuning,
waarbij de ondersteuning vooral gericht zal zijn op de docent en de situatie in de klas.
Binnen de ondersteuningsafdeling hebben we een maatwerkvoorziening, het Verlengd Onderwijs Lokaal, kortweg het VOL. Hier worden leerlingen opgevangen en ondersteund die tijdelijk of gedeeltelijk niet in staat zijn aan de reguliere lessen in de klas deel te
nemen. Zij volgen een onderwijsprogramma op maat in overleg en onder leiding van de vakdocent/mentor. Onderwijs staat nadrukkelijk centraal binnen het VOL en het doel is altijd ervoor zorgen dat de leerling uiteindelijk weer volledig deel kan nemen aan het
klassikale onderwijs. Het ondersteuningsteam is tevens een expertisecentrum voor docenten en ondersteunend personeel, waar zij hulp kunnen krijgen in de vorm van handelingsgerichte adviezen, coaching en ondersteuning bij het handelingsgericht werken in de
klassensituatie en daarbuiten.
 
Taakomschrijving ondersteuningscoördinator

 • Ontwikkelen van het beleid Passend Onderwijs
 • Dagelijks aansturen van het ondersteuningsteam
 • Participeren in de voorbereiding van vergaderingen over leerling zaken
 • Ondersteunen van de mentoren(teams) onder andere bij handelingsgericht werken
 • Mentoren, docenten, onderwijsondersteunend personeel en schoolleiding adviseren en begeleiden met betrekking tot de ondersteuning van leerlingen
 • Organiseren van trainingen voor leerlingen
 • Organiseren van workshops voor mentoren, (nieuwe) docenten, docenten i.o. en overige medewerkers
 • Overleggen en samenwerken met externe partners
 • De school vertegenwoordigen in het Samenwerkingsverband (SWV)
 • Deelnemen aan intervisiebijeenkomsten en kenniskringen
 • Samenwerken met vso-scholen voor expertisedeling, in- en uitstroom van leerlingen
 • Inhoudelijke verantwoording afleggen aan de rector en in overleg met haar aan het SWV

 
Opleiding
We vragen een voor deze functie relevante opleiding (bijvoorbeeld orthopedagogiek, eerste of tweedegraads lesbevoegdheid, master SEN) of bereidheid deze te volgen.

Kennis en vaardigheden

 • Goede kennis van actuele ontwikkelingen binnen Passend Onderwijs
 • Kennis van hulpverlening die specialisten kunnen bieden/de sociale kaart
 • Inzicht in de organisatie en werkwijze van een VO school en samenwerkingsverband VO
 • Kennis over gedrags- en leerproblematiek
 • Ervaring in soortgelijke functie binnen het voortgezet onderwijs
 • Affiniteit/ervaring met onze doelgroep

Competenties

 • Je werkt organisatorisch en planmatig sterk, je hebt analytisch denkvermogen, bent doortastend, gestructureerd, besluitvaardig
 • Je hebt goede communicatieve vaardigheden en bent digitaal vaardig
 • Je hebt een positieve instelling, bent flexibel en denkt oplossingsgericht

 

Ons aanbod 
Het betreft een tijdelijke aanstelling in het schooljaar 2024/2025, met uitzicht op een vast dienstverband. Je gaat per 1-10-2024, of zo snel als mogelijk, bij ons aan de slag voor 0,7 FTE.

Bij deze functie hoort een passende beloning, inschaling schaal 11, de arbeidsvoorwaarden zijn overeenkomstig de CAO VO. Je ontvangt een eindejaarsuitkering van 8,33%, vakantietoeslag 8% en een reiskostenvergoeding aangevuld tot 23 cent per kilometer via de
uitruilregeling. 

De CSB maakt deel uit van Stichting Cedergroep. Werken bij de Cedergroep betekent werken bij een werkgever met een aantrekkelijk loopbaanbeleid.

Contact 
Solliciteren kan alleen via Meesterbaan.

Er wordt zowel intern als extern geworven.
Voor verdere informatie over deze taak kun je terecht bij Erna ten Oever, ondersteuningscoördinator
e.tenoever@csb-amsterdam.nl  of
020 642 3902

Eisen

Vacature

 • Functietitel: Ondersteuningscoördinator / Zorgcoördinator
 • Plaatsingsdatum: 2024-06-20
 • Met ingang van: 1-10-2024, of zo snel als mogelijk
 • Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast
 • FTE: 0,7

Over CSB

 • Naam school: CSB
 • Contactpersoon: J. van der Boom
 • Plaats: Amsterdam
 • Sector: Voortgezet onderwijs
 • Website: http://csbamsterdam.nl