MENU

Ons onderwijs

In de komende jaren gaan we samen op reis, en werken we aan het realiseren van onze ambities. Stap voor stap. In onze strategische agenda 2019-2023 hebben we afgesproken te werken aan succesvol en waardenvol onderwijs.Succesvol

We streven naar onderwijs waarbij elke leerling samen met de docenten ontdekt hoe hij of zij zo goed mogelijk kan leren. We zorgen voor een goede match tussen ons onderwijs en de leerbehoefte, de motivatie en het talent van elke leerling.

Waardenvol

We maken onze leerlingen vertrouwd met onze gemeenschappelijke waarden. Samen werken we aan een nog sterkere verbinding van de lessen met deze waarden, die mede hun oorsprong vinden in de christelijke traditie van de Cederscholen.Bekijk de strategische agenda (pdf)

Missie

Cederscholen dragen actief bij aan de ontwikkeling van onze leerlingen tot jongvolwassenen
die maatschappelijk betrokken, succesvol en gelukkig zijn.

 

Op welke manier vullen we onze maatschappelijke opdracht in?Kracht van verschil

Op de Cederscholen is iedereen welkom, ongeacht geloofs- of levensovertuiging. Onze identiteit past bij de samenleving van nu: divers en met oog voor de ander.

Elke leerling uniek

We gaan uit van de kansen van elke leerling. Zo willen we elke leerling door laten stromen naar het best passende schoolniveau.

Kwalitatief en eigentijds onderwijs

Iedere leerling heeft een talent. Dat zien en versterken we. We zorgen ervoor dat een leerling zich ten volle kan ontwikkelen. Met een rugzak vol vaardigheden en een diploma op zak: klaar voor de toekomst.

Verantwoordelijke wereldburgers

Onze leerlingen laten we ontdekken wie ze zijn. We leren ze open te staan voor de ander. Leerlingen weten voor welke waarden we staan: saamhorigheid, duurzaamheid en het (omarmen van) diversiteit.

Ambities

Voor de komende jaren hebben we de volgende ambities voor ogen:Onderwijsontwikkeling

Op de Cederscholen willen we nog beter inspelen op de leerbehoefte, de motivatie en de talenten van elke leerling. Meer differentiatie in de les en een flexibeler curriculum passen daarbij, onder andere met behulp van ICT. Leerlingen krijgen meer eigenaarschap over hun eigen leerproces. Dit draagt bij aan hun zelfstandigheid en zelfredzaamheid en stimuleert hen om meer en beter te willen leren. We streven naar meer variëteit op het gebied van toetsing en afsluiting.

Professionalisering

Met het oog op de ambitie van onderwijsontwikkeling zetten we in op verdere professionalisering van onze medewerkers. Docenten(teams) maken daarvoor zelf keuzes, zoals scholing van ICT-vaardigheid of differentiatie in de les. Dat is echter niet vrijblijvend, ieders inzet is nodig. We verkennen of de bestaande ruimte voor professionalisering beter kan worden benut, of dat meer ondersteuning nodig is. Ook stimuleren we de mobiliteit tussen de Cederscholen, zetten op elke Cederschool de opleidingsschool voort en starten een pool van docententrainees.

Eigentijdse identiteit

Onze identiteit geven we een duidelijke en eigentijdse invulling. De Cedergroep kent een christelijke oorsprong. Met oog voor die traditie werken we vanuit een waardengedreven betrokkenheid. In ons onderwijs maken we onze leerlingen vertrouwd met onze gemeenschappelijke kernwaarden. We leren leerlingen met een open en kritische blik naar de wereld om hen heen te kijken. Waar niet het ‘ik’ maar het ‘wij’ centraal staat. Om onze identiteit nog duidelijker in te vullen, starten we een dialoog. Belangrijker dan het vinden van antwoorden is het in gesprek gaan met elkaar, elkaar inspireren en elkaar begrijpen.

Hoe gaan we hieraan werken?

Naast de uitwerking van de bovengenoemde ambities hebben we de volgende thema’s benoemd:Kwaliteit

We nemen de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van ons onderwijs. We bouwen met alle Cederscholen aan een kwaliteitssysteem waarbij het continu verbeteren voorop staat. Onze basis is op orde: de onderwijsopbrengsten en slagingspercentages zijn boven of op het landelijk gemiddelde.

ICT-vaardig en mediawijs

We breiden op alle scholen de ICT-infrastructuur en het gebruik van digitale leermiddelen uit. We maken onze leerlingen ICT-vaardig en mediawijs.

Leerlingbegeleiding op maat

Onze leerlingbegeleiding is gericht op een nog betere match tussen leerdoelen en de leerbehoefte, de motivatie en het talent van elke leerling. De leerling krijgt steeds meer het roer in eigen hand. Wie dat nodig heeft, kan rekenen op passende ondersteuning.

Netwerkscholen

We staan niet alleen. Cederscholen voeren de dialoog met de omgeving. Goede contacten met de wereld om ons heen komen de ontwikkeling van leerlingen en de onderwijskwaliteit ten goede. Uiteraard betrekken wij ouders intensief bij de leerontwikkeling van hun kinderen.

Blijf op de hoogte