MENU

Rector en conrector HLW

Omschrijving

Wie zoekt het HLW?

De rector en conrector hebben beiden onderwijskundig en inhoudelijk gezag. Als (con)rector heb je een goede kijk op onderwijsontwikkelingen en de daarbij passende structuur en cultuur voor onze school en zet je samen met het team de stip op de horizon om hier verder aan te bouwen. In het veranderkundig traject waar de organisatie voor staat, weet jij de volgende stappen af te bakenen en hier planmatig naartoe te werken over een periode van meerdere jaren. Daarbij houd je tegelijk de dagelijkse organisatie van de school goed draaiende. Je hebt een sterk verbindend vermogen: jij bent in staat om mensen mee te nemen vanuit inhoud en connectie. Zo maak je keuzes met draagvlak en houd je de school in beweging. Tegelijkertijd ben je niet bang mensen aan te spreken als dat nodig is.

Organisatie

Het Hervormd Lyceum West biedt met circa 100 medewerkers voortgezet onderwijs van mavo tot en met gymnasium aan 900 leerlingen in Amsterdam Nieuw-West. De school draagt middels een uitgebreid onderwijsaanbod bij aan de maatschappelijke participatie en emancipatie van de diverse Amsterdamse leerlingpopulatie. De school heeft een open en prettige sfeer en ziet zichzelf als een leefgemeenschap waarin iedereen erkend wordt en zich geaccepteerd voelt. Het HLW biedt succesvol, inclusief en waardenvol onderwijs, dat de leerlingen optimaal voorbereidt op hun rol in de maatschappij en hen leert dat je samen verder komt. Want samen sta je sterker.

Op de school is een bevlogen team werkzaam, dat zeer betrokken is bij de ontwikkeling van de leerlingen. Samen zetten de medewerkers elke dag de schouders eronder om hen het beste onderwijs aan te bieden.

Het MT bestaat uit de rector, een conrector en vier teamleiders. Medewerkers, leerlingen en ouders zijn actief
betrokken bij het wel en wee van de school. De actieve medezeggenschapsraad is vooral het klankbord voor de
schoolleiding.

Het HWL valt onder Stichting Cedergroep. Stichting Cedergroep is het bevoegd gezag van vijf scholen voor voortgezet onderwijs in Amsterdam, Amstelveen en de Ronde Venen met in totaal tegen de 600 medewerkers en bijna 6.000 leerlingen.

 

Eisen

Waar gaat de (con)rector met HLW aan werken?

 • Het verbeteren van het onderwijs.
 • Het verder vormgeven van (de visie op) de organisatiestructuur en -cultuur en de gemaakte stappen bestendigen.
 • Het (verder) ontwikkelen van de strategische agenda voor de komende jaren.
 • Het uitdragen van de visie van de school op onderwijs en de school aantrekkelijk profileren.
 • Het positioneren en professionaliseren van het managementteam.
 • Het (verder) vormgeven aan de onderwijsinhoud, waaronder het tweetalig onderwijs, coachend mentoraat, het Hallo Wereldprogramma.

Wat vragen wij van onze rector?
Jij bent een ervaren schoolleider, met een heldere visie op leiderschap, organisatiestructuur en onderwijsinhoud.
Door middel van coachend leiderschap positioneer jij de teams en secties en stimuleer je de professionele cultuur,
eigenaarschap en het nemen van initiatief. Hierbij heb je oog voor ieders ontwikkelvraag en bied je de medewerkers
professionaliseringsmogelijkheden.
Als rector van het HLW heb je onderwijskundig gezag en ga je samen met het team aan de slag om het onderwijs
verder te verbeteren en de kwaliteitszorg te verstevigen. Ook draag je zorg voor verdere vernieuwing van het
onderwijs, onder andere door nog beter in te spelen op de individuele leer-en ondersteuningsbehoeften van
leerlingen. Daarbij zet je de volgende stap en borg je de reeds gemaakte ontwikkelingen in het tweetalig onderwijs,
het Hallo Wereldprogramma en het coachend mentoraat.
Je hebt je blik tevens naar buiten gericht en weet de school samen met het team op aantrekkelijke wijze te
profileren. Je zoekt de verbinding op met de modern-multiculturele omgeving en onderhoudt waardevolle
contacten met bedrijven en instanties in de buurt, om zo het onderwijs nog rijker te maken.

Wat vragen wij van onze conrector?
De conrector heeft naast de zorg voor een goede uitvoering van operationele zaken, de taak vanuit visie bij te
dragen aan de verdere ontwikkeling van de school. Je hebt brede ervaring in het onderwijs en kan de rector daarmee
goed ondersteunen. Je werkt het liefst samen maar pakt zaken ook zelfstandig aan, in relatie met de teamleiders.
Voor de functie van conrector heb je reeds leidinggevende ervaring in het onderwijs, bijvoorbeeld als teamleider. Jij
weet van de hoed en de rand hoe de organisatie op team- en sectieniveau in elkaar zit.

 

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft voor de rector een functie voor 1,0 fte in schaal 15 conform de cao voortgezet onderwijs.
Voor de conrector betreft het een functie voor 1,0 fte in schaal 13 met toelage.


Vacature

 • Functietitel: Rector en conrector HLW
 • Plaatsingsdatum: 16 april 2020


Sollicitatieinformatie

Reageren kan door je brief en cv te uploaden. Voor meer informatie kun je terecht bij Marja de Kruif via 088-2051600.
Als je besluit te solliciteren, vragen we je rekening te houden met het volgende tijdpad:

 • voorselectiegesprekken op 18 en 19 mei
 • eerste gespreksronde in de week van 2 juni
 • tweede gespreksronde in de week van 8 juni

Alle afspraken zijn voorlopig via digitale middelen. Daarvoor maken we gebruik van online tools, zoals Teams, Skype of Zoom. Onze ervaring leert dat dit prima werkt. Indien noodzakelijk worden fysieke afspraken verplaatst naar een datum waarop dit weer veilig is, hierbij volgen we de RIVM-richtlijnen.

Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

We zien je reactie graag uiterlijk 11 mei tegemoet.

Solliciteer op deze vacature