MENU

Rector HLW

Omschrijving

Wie zoeken wij?

De Cedergroep bestaat uit vijf scholen voor mavo tot en met gymnasium in Amsterdam, Amstelveen en De Ronde Venen. Voor het Hervormd Lyceum West in Amsterdam is de stichting wegens vertrek van de rector op zoek naar een onderwijskundig sterke en verbindende rector 1,0 fte met een heldere visie op het onderwijs die samen met het team een impuls kan geven aan de ontwikkeling van onze school. Je gaat de uitdaging aan om samen met de collega’s de school verder te vernieuwen en je geeft met enthousiasme uitvoering aan de maatschappelijke opdracht om optimale kansen te bieden aan de leerlingen.

HLW: samen sta je sterker

Het Hervormd Lyceum West biedt met circa 100 medewerkers voortgezet onderwijs van mavo tot en met gymnasium aan 900 leerlingen in Amsterdam Nieuw-West. De school draagt middels een uitgebreid onderwijsaanbod bij aan de maatschappelijke participatie en emancipatie van de diverse Amsterdamse leerlingen. De school heeft een open en prettige sfeer en ziet zichzelf als een leefgemeenschap waarin iedereen zich geaccepteerd voelt. Het HLW biedt succesvol, inclusief en waardenvol onderwijs, dat de leerlingen optimaal voorbereidt op hun rol in de maatschappij en hen leert dat je samen verder komt. Want samen sta je sterker.

Op de school is een bevlogen team werkzaam, dat zeer betrokken is bij de ontwikkeling van de leerlingen. Elke dag zetten de medewerkers zich in om hen het beste onderwijs aan te bieden. Op het HLW staat het verleggen van grenzen centraal. Dat betekent dat het team zorgt voor duidelijke structuur, persoonlijke aandacht en intensieve begeleiding van elke leerling. Voor de havo en het vwo biedt het HLW tweetalig onderwijs aan, waarbij het verruimen van de internationale oriëntatie een belangrijke doelstelling is om de leerlingen te vormen tot echte wereldburgers. Leerlingen volgen ook het Hallo Wereldprogramma. Dit staat volledig in het kader van uitdagend onderwijs, talentontwikkeling, wereldoriëntatie en de voorbereiding op vervolgonderwijs.

Het MT bestaat uit de rector, twee conrectoren en drie teamleiders. De twee conrectoren zijn recent aangesteld. De verdere invulling van de schoolleiding verdient de komende tijd aandacht. Daarbij ligt de focus op de inhoudelijke verbinding tussen de onderwijskundige opdracht van de school en het daarvoor gewenste leiderschap. Er liggen binnen de school urgente vraagstukken die onder leiding van de nieuwe rector opgepakt moeten worden.

Medewerkers, leerlingen en ouders zijn actief betrokken bij het wel en wee van de school. De actieve medezeggenschapsraad is een belangrijk klankbord voor de schoolleiding.

Over de Cedergroep

Stichting Cedergroep is het bevoegd gezag van vijf scholen voor voortgezet onderwijs in Amsterdam, Amstelveen en de Ronde Venen (Mijdrecht en Vinkeveen) met in totaal tegen de 600 medewerkers en bijna 6.000 leerlingen. Binnen de scholen verzorgt de stichting onderwijs voor gymnasium, atheneum, havo en vmbo-t. De scholen bieden gezamenlijk een scala aan onderwijsmogelijkheden, die elke leerling de kans geeft zijn of haar talenten verder te ontwikkelen. Iedere school heeft een persoonlijk karakter met eigen kenmerken en accenten. Belangrijke gedeelde uitgangspunten van de Cedergroep zijn:

 • het geven van kwalitatief goed onderwijs;
 • de wil om door samenwerking het onderwijs te versterken;
 • het streven om een sterke en vooruitstrevende werkgever te zijn.

De Cedergroep heeft in de afgelopen jaren de inrichting van haar organisatie sterk geprofessionaliseerd. Het bestuursbureau biedt goede ondersteuning aan de scholen. De Cedergroep ziet ook de professionalisering van de scholen als noodzakelijke opdracht voor goed onderwijs. De structuur is erop gericht dit mogelijk te maken: verantwoordelijkheden en bevoegdheden liggen zo laag mogelijk in de organisatie. De Cedergroep kent een Raad van Toezicht-model met een eenhoofdig College van Bestuur. De rector heeft naast de integrale verantwoordelijkheid op schoolniveau de verantwoordelijkheid voor één of meer bovenschoolse thema’s. De rector neemt deel aan het reguliere overleg van de rectoren onder voorzitterschap van de bestuurder van de Cedergroep.

Zie cedergroep.nl voor meer informatie over de organisatie.

 

Eisen

Wie zoeken wij als rector?

Het HLW is op zoek naar een rector met onderwijskundig en inhoudelijk gezag. Als rector heb je een goede kijk op onderwijsontwikkelingen en de daarbij passende structuur en cultuur voor onze school en zet je samen met het team de stip op de horizon om hier verder aan te bouwen. In het veranderkundig traject waar de organisatie voor staat, weet jij de volgende stappen te zetten en hier planmatig aan te werken over een periode van meerdere jaren. Daarbij houd je tegelijk de dagelijkse organisatie van de school goed draaiende. Je hebt een sterk verbindend vermogen: jij bent in staat om mensen mee te nemen vanuit inhoud en connectie. Zo maak je keuzes met draagvlak en houd je de school in beweging. Tegelijkertijd ben je niet bang mensen aan te spreken als dat nodig is.

Wat vragen wij van onze rector?

Jij bent een ervaren schoolleider, met een heldere visie op leiderschap, organisatiestructuur en onderwijsinhoud.

Onder jouw leiding versterk je de teams en secties en stimuleer je de professionele cultuur, eigenaarschap en het nemen van initiatief. Hierbij heb je oog voor ieders ontwikkelvraag en bied je de medewerkers professionaliseringsmogelijkheden.

Als rector van het HLW heb je onderwijskundig gezag en ga je samen met het team aan de slag om het onderwijs verder te verbeteren en de kwaliteitszorg te verstevigen. Ook draag je zorg voor verdere vernieuwing van het onderwijs, onder andere door nog beter in te spelen op de individuele leer-en ondersteuningsbehoeften van leerlingen. Daarbij zet je de volgende stap en borg je de reeds gemaakte ontwikkelingen in het tweetalig onderwijs, het Hallo Wereldprogramma en het coachend mentoraat.
Je hebt je blik tevens naar buiten gericht en weet de school samen met het team op aantrekkelijke wijze te profileren. Je zoekt de verbinding op met de modern-multiculturele omgeving en onderhoudt waardevolle contacten met bedrijven en instanties in de buurt, om zo het onderwijs nog rijker te maken.

Waar gaat onze rector met ons aan werken?

Het HLW kijkt terug op een intensief schooljaar waarbij sterk is nagedacht over de in te zetten koers. Het gevoel voor urgentie is daarmee toegenomen: de school wil graag veranderen om duurzaam aantrekkelijk te zijn en te blijven voor leerlingen en medewerkers. Van de rector wordt gevraagd om samen met de collega’s de ingezette koers vol te houden en de plannen uit te voeren.

Samenvattend werkt de rector van het Hervormd Lyceum West in de komende tijd aan de volgende opdrachten:

 • Het verbeteren van het onderwijs.
 • Het verder vormgeven van (de visie op) de organisatiestructuur en -cultuur en de gemaakte stappen bestendigen.
 • Het (verder) ontwikkelen van de strategische agenda voor de komende jaren.
 • Het uitdragen van de visie van de school op onderwijs en de school aantrekkelijk profileren.
 • Het positioneren en professionaliseren van het managementteam.
 • Het (verder) vormgeven aan de onderwijsinhoud, waaronder het tweetalig onderwijs, coachend mentoraat, het Hallo Wereldprogramma.

 

 

Vacature

 • Functietitel: Rector HLW
 • Plaatsingsdatum: 24 september 2020
 • FTE: 1,0


Sollicitatieinformatie

Je brief en cv verstuur je via www.vbent.org ter attentie van mevrouw drs. Marja de Kruif, onder vermelding van vacaturenummer 20200149.

 

Belangrijke data
De voorselectiegesprekken vinden plaats op maandag 2 november 2020. De eerste gespreksronde met de benoemingsadviescommissie is gepland op 10 of 12 november en de tweede in de week van 16 november. Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Wij hopen de contacten met de kandidaten zoveel mogelijk live te kunnen laten plaatsvinden; hierbij volgen we de RIVM-richtlijnen.

Voor meer informatie kan je terecht op onze website vbent.org. Je kunt ook telefonisch contact opnemen via
088-20 51 600 of direct met Marja de Kruif: 06-10943258

We zien je reactie graag uiterlijk maandag 26 oktober 2020 tegemoet.

 

Solliciteer op deze vacature