Nieuws, feiten en wetenswaardigheden

De Cedergroep en de aangesloten scholen zijn voortdurend in beweging. Er is dus altijd wel iets te melden over voor u belangrijke ontwikkelingen, nieuwsfeiten en weetjes. U treft ze op deze pagina aan.

Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2017 9 oktober 2018

Elk jaar verschijnt in juni, na de goedkeuring van de Raad van Toezicht, het jaarverslag van de Cedergroep. In het jaarverslag leggen we verantwoording af over de besteding van de (financiële) middelen die de Cedergroep ontvangt. In het jaarverslag blikken we terug op de resultaten maar kijken we ook vooruit naar de uitdagingen voor het komende schooljaar.