MENU

Blended learning-klas

Op het Hervormd Lyceum West (HLW) komt sinds dit jaar een groep brugklassers met een stralend gezicht de klas binnenlopen. Ze leggen niet alleen hun boeken en schriften op tafel, maar klappen ook vol trots hun laptop open. Ze zijn de eerste blended learning-klas. Leren op je eigen computer: hoe gaaf is dat?

Voor de zomervakantie vroeg teamleider Marjan van Minnen tijdens een teambijeenkomst wie er geïnteresseerd was in het ontwikkelen van een zogenaamde blended learning-klas. Uitgangspunt: leerlingen uit zowel boeken als op een laptop laten leren. Docenten Beyza Erciyes, Rebecca Koot en Aurore Bizimana twijfelden geen moment en gaven zich op voor de ontwikkelgroep. Nog voor de vakantie maakten zij een plan van aanpak.

“Met digitale programma’s kun je leerlingen veel beter op hun eigen niveau laten werken.”

21e eeuwse vaardigheden

Het HLW is een school waar voornamelijk op een traditionele manier wordt lesgegeven. Bizimana: “Sommige docenten waren dus best sceptisch: laptops in de klas? Gaat dat wel werken?” “Maar wij waren als ontwikkelgroep overtuigd: als je wilt aansluiten bij de 21e eeuwse vaardigheden en als je gedifferentieerd les wilt geven, is het noodzakelijk om op deze manier les te geven”, vult Erciyes aan. Daarnaast werkt het HLW met dakpanklassen: onderbouwleerlingen hebben de kans om door te stromen naar het hoogste niveau dat in de klas wordt gegeven. Met digitaal onderwijs kun je op verschillende niveaus leerlingen uitdagen. “We merken dat je met digitale propgramma’s leerlingen veel beter op hun eigen niveau kunt laten werken, en dat zorgt weer voor betere motivatie”, vertelt Koot. Of er ook meer leerlingen doorstromen naar het hoogste niveau en of de resultaten van de blended learning-klas ook beter zijn, zal aan het eind van het jaar blijken als de leerresultaten worden vergeleken met de andere havo/vwo-brugklas.

Aurore Bizimana

Doorlopende evaluatie

Hoe enthousiast iedereen hier ook aan is begonnen. “We zijn er allemaal open ingestapt, maar deze manier van onderwijs brengt natuurlijk nieuwe vragen met zich mee”, zegt Erciyes, “welke mogelijkheden biedt het digitale onderwijs allemaal? Welke methodes zijn geschikt? Welke goede educatieve programma’s zijn er en kun je ook toetsen afnemen?” Omdat de klas nog maar net is gestart, zijn het relevante vragen waar in de loop van het jaar de antwoorden op gevonden zullen worden. Koot: “We zien dit pilotjaar als een doorlopend evaluatiejaar. Binnenkort krijgen we van een extern bureau de cursus ‘Kleppen dicht!’ over hoe je effectief kunt leren met ICT. Ook plannen we momenten in dat we met alle docenten evalueren hoe het gaat. Zinvol om van elkaars ervaringen te leren.”

Beyza Erciyes

Positieve ervaringen

De eerste ervaringen van de brugklasleerlingen zijn in elk geval positief. “Ze voelen zich maar wat speciaal dat zij de enige klas op de school zijn die een laptop heeft, die trouwens betaald is door de school”, legt Bizimana uit. “We merken ook dat leerlingen het erg leuk vinden als ze de laptop open mogen slaan. We hopen dat de onderzoekende houding, die elk kind van nature heeft, hiermee nog meer wordt aangesproken”, vult Erciyes aan.

Tevreden ouders

“We horen weleens geluiden van andere ouders dat zij bang zijn dat er helemaal niet meer uit boeken wordt gewerkt, maar die vrees is ongegrond: we werken echt zowel met het boek als met de laptop”, vertelt Koot. “De ouders van deze klas waren eigenlijk vanaf het moment dat zij het hoorden laaiend enthousiast”, blikt Erciyes terug, “vooral nadat we uitlegden dat je op deze manier beter kunt differentiëren en dat het een fantastische voorbereiding is op vervolgopleidingen en de digitale wereld.”

Hoe zien de mentoren de toekomst? Bizimana: “In een ideale wereld werken volgend jaar alle zeven brugklassen op deze manier, maar dat is misschien nog toekomstmuziek. We hopen in elk geval dat deze klas de eerste blended learning-klas zal zijn die op het HLW examen doet. Wat ons betreft is dit dé weg naar de toekomst!”

Rebecca Koot

Leerlingen Shona en Meryem, klas B6:

“We gebruiken bij bijna alle vakken onze laptop, behalve bij beeldende vorming, techniek en lichamelijke opvoeding. Het is heel leuk om mee te werken, het is vooral minder saai dan leren uit een boek. Je kunt zoveel met het internet. Ook staan er minder fouten in de digitale programma’s dan in onze boeken. En het is fijn dat je precies weet waar je aan kunt werken. Eh ja, we mogen er ook games op zetten, maar de docent ziet het gelijk als je niet met je werk bezig bent. En dat is ook terecht, games spelen we dus thuis!”

Blijf op de hoogte