MENU

Junior Business-school

“Natuurlijk is kennisoverdracht belangrijk, stelt Abdel Stitou, docent economie op de CSB, maar het aanleren van vaardigheden is essentieel om een leerling voor te bereiden op de 21e eeuw.” In de stroom Junior Businessschool, die onderdeel is van het CSB-programma Millennium Skills, leren leerlingen ondernemen, samenwerken en reflecteren.”

Ruim drie jaar geleden stelde de schoolleiding van de CSB de drie stromen vast voor het programma Millennium Skills: Technologisch Design, Graphic Design en Junior Businessschool. “We konden als werkgroep Junior Businessschool prima uit de voeten met deze indeling”, blikt projectleider Abdel Stitou terug, “vervolgens hebben we onderzocht welke vaardigheden specifiek zijn voor onze stroom, én voor onze leerlingen.” Zo kwam de werkgroep erachter dat veel leerlingen prima konden omgaan met Instagram, maar niet konden werken met Office-programma’s als Excell, Mail en Word. “Dat leren ze dus nu ook”, glimlacht Abdel.

Van geit tot computer

In de eerste drie leerjaren volgen alle leerlingen het onderwijsprogramma Millennium Skills. Eén dag in de week, alle niveaus door elkaar en in blokken van twaalf weken. Hoe ziet het programma Junior Businessschool eruit? Abdel: “In het eerste leerjaar maken alle leerlingen kennis met bedrijven uit de vier economische sectoren: van een rondleiding op een geitenboerderij tot de Zaanse Schans, van een bezoek aan IBM tot een programma van het WNF.” Daarnaast werken de leerlingen aan een aantal thema’s zoals consumentengedrag, mediawijsheid en reclame. Het tweede jaar is een verdiepingsjaar. “We werken samen met de Bildung Academie, vanuit het bildungsideaal: hoe krijg je beter inzicht in jezelf, de ander en hoe verhoud je je actief en bewust tot de maatschappij? Het is een heel verfrissend jaar, waarin leerlingen leren over zichzelf na te denken.”

Eigen keuzes maken

In het derde jaar komt alles samen: leerlingen ontwikkelen zich dan als echte ondernemers. Centrale vraag: ‘wie ben jij als ondernemer?’ “We leren ze vaardigheden op het gebied van samenwerken en zelfregulering: ben je in staat om zelf keuzes te maken?”, zegt Abdel. “Dit programmaonderdeel voeren we uit in samenwerking met de landelijke organisatie jINC, dat tot doel heeft om jongeren kennis te laten maken met bedrijven en ze aan werk te helpen. Dit leerjaar eindigt met een marktdag waarop leerlingen zelf hun eigen producten verkopen voor een goed doel, dat ze zelf hebben vastgesteld. Abdel: “Dan ben ik heel trots!”

Fouten durven maken

Eigenlijk is drie jaar nog niet zo lang om al conclusies te trekken, maar wat ziet Abdel dat het programma oplevert voor zowel leerlingen, bedrijfsleven als docenten? “We horen van leerlingen eigenlijk alleen maar enthousiaste verhalen. Je ziet ze groeien, bijvoorbeeld in het gemak waarmee ze nu presentaties houden.” Eenzelfde ontwikkeling ziet Abdel bij docenten. “De invulling van het programma ligt open. Je moet dus niet bang zijn voor het onbekende, en fouten durven maken. Maar daar kom je eigenlijk alleen maar sterker uit. Daarnaast is het mooi dat we altijd met twee docenten voor de groep staan en dus steeds beter leren samenwerken, flexibel zijn en van elkaar leren.”

Twee kanten

En wat zijn de reacties vanuit het bedrijfsleven? “We hebben inmiddels een behoorlijk netwerk opgebouwd, mede dankzij onze externe partners als jINC en de stichting ‘Passie voor je toekomst’”, vertelt Abdel. “Voor bedrijven is het niet alleen leuk om leerlingen bewust te maken van wat er speelt in de maatschappij, maar ook om nieuwe vakgenoten te werven. Er is bijvoorbeeld nog altijd een groot tekort aan technische mensen. Voor Apple en IBM is het dus belangrijk om jongeren al vroeg te enthousiasmeren voor hun bedrijf. En dat werkt ook echt.”

“Leerlingen worden bewuster van zichzelf en hun plek in de wereld.”

Resultaten meten

Millennium Skills draagt dus actief bij aan het feit dat leerlingen zich bewuster worden van zichzelf en hun plek in de wereld. Interessant blijft de vraag wat het meetbaar oplevert. Daarvoor werkt de CSB nu samen met de VU Amsterdam dat onderzoek doet naar of leerlingen na afloop van het programma beter kunnen samenwerken. Abdel: “De nulmeting is geweest, we zijn benieuwd naar de resultaten. Maar wat er ook uitkomt: voor ons is dit dé weg naar de toekomst!”

Blijf op de hoogte