MENU

‘Hallo Wereld’-programma

‘Voor een volwaardige plek in de samenleving’

De kernwaarden van het HLW zijn ‘emancipatie, participatie en ambitie’. Niet voor niets dus dat de ‘Hallo Wereld Academy’, die leerlingen opleidt tot wereldburgers, juist hier het licht ziet. Rector Hans van Dokkum legt uit waarom.

Vorig jaar is het HLW gestart met het onderwijsprogramma ‘Hallo Wereld’. Brugklasleerlingen volgden na hun reguliere lessen een verdiepingsprogramma met activiteiten voor hoofd en hart: theater- en muzieklessen, sport. Maar ook leren debatteren, robotica en schaken. ‘Veel van onze leerlingen hebben op deze gebieden een achterstand doordat ze het van huis uit niet hebben meegekregen’, legt Hans uit. ‘Wij vinden het belangrijk dat ze ook hiermee in aanraking komen. Alleen dan kunnen ze uiteindelijk een volwaardige plek in de samenleving krijgen.’

Empowerment-profiel

‘In de Verenigde Staten bestaat dit idee al langer’, vertelt Hans, ‘kinderen uit achterstandswijken worden daar op zogenaamde charter schools opgevoed tot wereldburgers. Sterker gemaakt. Empowered’, aldus Hans. ‘Ik had er veel over gelezen en vond het geweldig; dat zou ook goed op het HLW kunnen passen.’ De eerste ervaringen met ‘Hallo Wereld’ waren positief. En dus is het ‘Hallo Wereld’-concept verder uitgediept. Er moest bijvoorbeeld meer samenhang tussen de verschillende activiteiten komen. Inmiddels ligt er een visiedocument dat daarin voorziet. Hans: ‘Daar hebben we de laatste tijd samen hard aan gewerkt.’

Oriënteren, oriënteren

Hoe ziet het HLW-profiel er dan in de praktijk uit? Alle klassen volgen in de ochtend reguliere lessen. In de middag kiezen zij voor ‘begeleiding op maat’ in de vorm van studielessen of de ‘Hallo Wereld Academy’. In de onderbouw bestaat dat programma uit ‘oriëntatie op jezelf’ en ‘oriëntatie op de wereld’. ‘Bij dat eerste moet je denken aan mindfulness, creatief denken en theater’, legt Hans uit. ‘En bij ‘oriëntatie op de wereld’ aan bijvoorbeeld robotica, debatteren, science en een museumbezoek.’ In de bovenbouw is het de ‘Hallo Wereld Academy’ opgedeeld in ‘oriëntatie op jezelf’ en ‘oriëntatie op je loopbaan’. Samenwerkingen met vervolgopleidingen, sollicitatietraining, Pre University en peer support leader: allemaal onderdelen die leerlingen voorbereiden op de stap naar de grote wereld.

Merk laden

Op de open dagen was er veel interesse van ouders en leerlingen voor het nieuwe profiel. ‘Die aandacht is mooi, maar we moeten onszelf gaan uitvinden. Een uitdaging’, vertelt Hans. Andere profielen, zoals een Dalton- of een LOOT-school, hebben al veel volgelingen en kunnen ervaringen uitwisselen. Hans: ‘Dit profiel, dit merk, ons merk, moet zichzelf eerst laden. Daarvoor is draagkracht nodig.’ Dat moet volgens hem komen van de gemeente, van externe partijen en niet in de laatste plaats vanuit het team zelf. Veel docenten zijn enorm enthousiast, maar sommigen zijn nog onbekend met het programma en afwachtender. Daarom wordt 8 juni een spannende dag, waarop de schoolleiding de plannen presenteert aan het team. ‘Ik heb er alle vertrouwen in’, zegt Hans ‘we zijn een lyceum en wil je al je leerlingen gelijke kansen bieden in de samenleving, moet je pionieren. Je onderwijs durven aanpassen, met alle risico’s van dien. Hans: ‘Ik steek er mijn nek graag voor uit.’

Blijf op de hoogte